Tên tổ chức: TDP Group
Email: hoingaydi@gmail.com

Chính sách bảo mật

Khi sử dụng dịch vụ trên trang hỏi đáp, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Đây sẽ là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực để bảo vệ thông tin của bạn

Chính sách bảo mật nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, sửa và xóa thông tin của mình.