Những bài học mà cuộc sống dạy cho bạn là gì?

 1. Cuộc sống quá ngắn để phù hợp với bất kỳ ai
 2. Trừ khi bạn bị rơi khỏi máy chạy bộ và bị đập mặt xuống đất,sẽ không ai muốn nghe về quá trình rèn luyện của bạn.
 3. Có sự khác biệt giữa người muốn có bạn và người sẵn sàng làm những gì cần thiết để giữ bạn
 4. Ổn định về tài chính ,thực sự hạnh phúckhỏe mạnh là mục tiêu cuối cùng
 5. Chúng ta nợ bản thân một lời xin lỗi vì đã tin tưởng một số người.
 6. Đức phật đã đưa mọi người ra khỏi cuộc sống của bạn vì ngài đã nghe những cuộc trò chuyện của những người đó mà bạn không nghe thấy
 7. Để có một mối quan hệ lành mạnh, bạn phải nói về những điều khiến bạn bận tâm … Ngay cả khi bạn đồng ý hoặc không đồng ý.
 8. Khi bạn tự mình vượt qua những khoảng thời gian khó khăn, bạn thực sự không quan tâm ai sẽ ở lại cuộc đời mình nữa.
 9. Mối quan hệ duy nhất mà bạn nên đấu tranh để duy trì là mối quan hệ của bạn với tôn giáo mà bạn theo,ví dụ như đạo phật,đạo mẫu hay là đạo thiên chúa
 10. Mối quan hệ kết thúc bởi vì một khi người ấy có bạn, họ sẽ ngừng làm những việc cần thiết để có được bạn.
 11. Đôi khi cảm thấy phù hợp, hãy giữ nó lại.
 12. Học cách ở một mình và bình yên cho riêng bạn.
 13. Tất cả chúng ta đều dũng cảm cho đến khi chúng ta nhận ra những điều kinh tởm
 14. Khi tôi già đi, tôi ngày càng nhận ra rằng tôi không dành cho tất cả mọi người và mọi người không dành cho tôi và điều đó không sao.
 15. Một người quan tâm đến bạn sẽ luôn thể hiện điều đó .. ngay cả khi họ nói xấu bạn.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *