Nâng cao công tác quản lý đối với các giao dịch bất động sản nhằm chống trốn thuế

Cơ quan giám sát thuế nhằm quản lý tốt hơn các giao dịch thuế bất động sản

Cơ quan thuế đang hướng tới mục tiêu nâng cao công tác quản lý thuế đối với các giao dịch bất động sản nhằm chống trốn thuế và tăng thu ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính yêu cầu cục thuế các địa phương tập trung kiểm tra hồ sơ khai thuế của các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh bất động sản để xác định các đối tượng có nguy cơ trốn thuế cao để tiến hành thanh tra.

Hàng tháng yêu cầu các phòng công chứng địa phương cung cấp cho cục thuế danh sách các tổ chức, cá nhân đã thực hiện các hợp đồng liên quan đến giao dịch, kinh doanh tài sản để giám sát việc kê khai, nộp thuế.

Cục thuế các địa phương cũng phải yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin về việc chuyển nhượng dự án bất động sản, dự án mở bán, chuyển quyền sở hữu đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Sự hợp tác giữa cục thuế địa phương và công an cũng rất quan trọng để tăng cường quản lý thuế đối với các cá nhân và tổ chức cho thuê tài sản của họ.

Các chuyên gia cho biết thất thu thuế trong giao dịch tài sản đến từ chênh lệch giữa giá thị trường và khung giá quy định. Để tránh phải nộp thuế cao, các hợp đồng mua bán bất động sản thường được kê khai giá trị rất thấp, thấp hơn nhiều lần so với giá trị thỏa thuận giữa người bán và người mua để trốn thuế.

Đỗ Linh, nhân viên môi giới bất động sản, cho biết gần như tất cả các hợp đồng bất động sản đều không đề cập đến giá trị giao dịch thực tế, hợp đồng công chứng chỉ để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu. Các loại thuế và phí sẽ được tính dựa trên khung giá đất quy định.

Bà Đoàn Hồng Nhung, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết khung giá đất không phản ánh đúng giá thị trường đã tồn tại nhiều năm và vấn đề này phải được giải quyết trong lần sửa đổi Luật Đất đai sắp tới.

Sự chênh lệch này đã tạo điều kiện cho người dân tránh phải nộp các khoản thuế đáng lẽ phải nộp cho Nhà nước khi mua bán nhà đất, bà Nhung nói.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ cho biết, kinh nghiệm quốc tế cho thấy thuế là công cụ hữu hiệu nhất để điều tiết thị trường bất động sản, tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Ông nói, Việt Nam cần phải cải thiện các chính sách thuế đối với thị trường bất động sản.

Việc hợp tác giữa cơ quan quản lý thuế, cơ quan công an và các văn phòng công chứng là rất quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng trốn thuế trong bất động sản và giao dịch, cũng như tăng tính minh bạch, giúp phản ánh đúng hơn cái nhìn về thị trường để các cơ quan quản lý Nhà nước có chính sách phù hợp.

Tuy nhiên, giải pháp căn cơ là đưa khung giá đất về sát với giá thị trường thông qua việc tổ chức Hội đồng định giá đất độc lập ở từng địa phương.